Επίβλεψη της καλλιέργειάς μας

aetheleon_shine_green-01

Τον Μάρτιο του 2016 ξεκινήσαμε συνεργασία με ερευνητές του Ινστιτούτου Φυτικής Αναπαραγωγής και Γενετικών Πόρων (IPBGR) και του Ινστιτούτου Εδαφολογικών και Υδατικών Πόρων (ISWR) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (πρώην Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας – Nagref) και του Τμήματος Φαρμακογνωσίας – ΦαρμακολογίαςDept. of Pharmacognosy – Pharmacology και του Τμήματος Φαρμακογνωσίας – Φαρμακολογίας της Φαρμακευτικής Σχολής του Τμήματος Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στόχος της ερευνητικής συνεργασίας είναι να μελετήσουμε τις συνθήκες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών και τις παραμέτρους που επηρεάζουν την ποιότητα και την ποσότητα του αιθερίου ελαίου ρίγανης. Η συνεργασία αυτή προέκυψε από την ανάγκη να συνδέσουμε την θεωρία με την πράξη και να μπορέσουν οι ερευνητές να συλλέγουν και να αξιολογούν ερευνητικά δεδομένα «στο πεδίο», υπό πραγματικές συνθήκες.
Οι ερευνητές που συμμετέχουν, σε εθελοντική βάση, στην επίβλεψη του αγρού μας είναι:

Δρ Ελένη Μαλούπα – Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Διευθύντρια
Κατερίνα Παπαναστάση, Γεωπόνος, MSc
Δρ Διαμάντω Λάζαρη, – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακογνωσίας – Φαρμακολογίας, Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Δρ Φραντζής Παπαδόπουλος, Γεωπόνος – Enviromental Engineer MSc, Phd, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων – Διευθυντής Ερευνών
Ειρήνη Μεταξά, Γεωλόγος, Land Reclamation, MSc, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων – Ερευνήτρια
Πολυξένη Ψωμά, Χημικός
Γεώργιος Μενεξές, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Γεωργίας, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιομετρίας

Τα αποτελέσματα της έρευνας επικαιροποιούνται όταν υπάρχουν νέα διαθέσιμα δεδομένα.

aetheleon_drop_green-01